Raise s.r.o.   
Bučianska 7 
91701 Trnava          
Slovensko
Tel. č: +421 948 299 644    
e-mail: info@fant.sk

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Ak sa Vám tovar nepáči, kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa doručenia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom zaslaným poštou) na adrese: Raise s.r.o., Bučianska 7, Trnava 917 01. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, alebo ho nájdete na našej webowej stránke: www.fant.sk.

Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s  dokladom o kúpe doručený predávajúcemu. List môže byť priložený k tovaru, doporučujeme Vám ho poslať doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu tovaru. Suma, ktorá Vám bude vrátená zahŕňa výšku už zaplateného poštovného. (avšak len náklady najlacnejšieho z ponúkaných spôsobov doručenia).

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby.

V prípade, že si prajete vrátiť peniaze späť formou poštovej poukážky, od sumy vráteného tovaru odpočítavame poplatok slovenskej pošty a to:

Vrátená suma nepresahuje 30 EUR - Poplatok na Slovenskej pošte = 1 EUR.
Vrátená suma presahuje 30 EUR - Poplatok na Slovenskej pošte = 1,20 EUR.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

3. Postup pri uplatnení odstúpenia od zmluvy

  1. Zašlite nám tovar späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
  2. Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete: Vaše meno, adresu a telefónne číslo, číslo faktúry, Váš podpis a dátum a v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu. Vzorový formulár nájdete tu:

    tlačivo odstúpenie od zmluvy

  3. Z tovarom zašlite aj doklad o kúpe
  4. Tovar nám zašlite tak aby sa nepoškodil a nezašpinil ( buď v pôvodnom balení alebo v inom obale, ktorý zabráni poškodeniu a zašpineniu) na adresu:

 

Raise s.r.o.
Bučianska 7
91701 Trnava
Slovensko

 

POZOR: Neposielajte tovar na dobierku ! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.

 

  1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu tovaru. Suma, ktorá Vám bude vrátená nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby. V prípade, že si zákazník objedná tovar v hodnote vyššej ako je 100 EUR, kedy mu nebude účtované poštovné, ak následne objednávku čiastočne vráti a hodnota zvyšnej časti objednávky už nebude presahovať sumu 100 EUR, bude zákazníkovi účtované aj poštovné podľa našich obchodných podmienok. Suma za poštovné bude odrátaná od sumy na vrátenie.

 

Zákazník tiež „zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

V prípade nejakých otázok nás neváhajte kontaktovať.