Produkty

Čo je register partnerov?

Viete, čo je Register partnerov verejného sektora? Kto musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora? Viete, čo všetko vám hrozí, keď v tomto Registri partnerov verejného sektora nebude zapísaný? Kto tam musí byť zapísaný? Odpovede sa dozviete v mojom článku, ak budete pokračovať v čítaní. Register partnerov je zoznam, v ktorom musí byť zapísaný každý jeden subjekt alebo osoba, ktorá koná v mene obchodnej spoločnosti. Je to zoznam všetkých spoločností a ich partnerov, či právnických osôb.

pexels-photo-2422293

V takomto zozname sú zapísané osobné údaje, ako napríklad meno a priezvisko právnickej osoby, dátum narodenia alebo rodné číslo či IČO, trvalé bydlisko alebo iná korešpondečná adresa alebo adresa prechodného pobytu. Ďalej musí byť zapísaný doklad totožnosti, a to číslo a typ dokladu totožnosti. Viete, čo vám hrozí, ak v Registri partnerov verejného sektora nie ste zapísaný? No rozhodne je to sankcia v podobe až tritisíctristodesať eur. Rozhodne to nie je málo a na mojom mieste by som sa do registra partnerov verejného sektora okamžite zapísala. Nie je to nič ťažké. Viete tento zápis urobiť elektronicky, v listinnej podobe alebo cez formulár, ktorý nájdete na oficiálnej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. To je oficiálny formulá na zápis do Registra partnerov verejného sektora. Vidíte, že to je naozaj jednoduché? Tak prečo ešte stále nie ste zapísaný v tomto Registri partnerov verejného sektora?

pexels-photo-374720

Práve teraz je ten najvhodnejší čas, aby ste sa do Registra partnerov verejného sektora ihneď zapísali. Aspoň sa vyhnete pokute vo výške tritisíctristodesať eur. Za to vám to naozaj stojí. Nechcete mať ďalšie zbytočné problémy, ak nebudete v Registri partnerov verejného sektora naozaj zapísaný. Len zápisom sa vyhnete týmto nepríjemným problémom so zákonom. To by ste naozaj nechceli. Tak rýchlo sa zapíšte do registra partnerov verejného sektora, aby ste mali všetky vaše povinnost ia náležitosti naozaj splnené.