Služby

Kúpa predzaloženej sro s dph

Štart podnikania býva vo všeobecnosti pomalý a komplikovaný. A to predovšetkým z dôvodu, že začínajúci podnikateľ si musí zo všetkého najskôr založiť svoju firmu. Treba pritom rátať s tým, že založenie trvá niekoľko týždňov, počas ktorých sa podnikateľ skôr než obchodným príležitostiam, bude musieť venovať administratíve a úradným záležitostiam.

  • Toto značí pre niektorých nádejných biznismenov prekážku. Najmä v prípade, ak sa potrebujú chytiť obchodnej príležitosti v čo najkratšom čase.
  • Nedostatok času je vlastne jedným z hlavných dôvodov, prečo niektorí podnikatelia svoj obchodný plán nakoniec nezrealizujú. Buď tento čas musia venovať svojej práci, alebo proste konkrétna príležitosť už za uplynulú dobu niekoľkých týždňov nebude aktuálna.

Napriek tomu ale existujú aj tí, ktorí na tento časový problém poznajú a následne využíjú riešenie. Tým je kúpa (pred)založenej obchodnej spoločnosti pripravenej na okamžitý prevod obchodného podielu, k čomu môžu využiť aj predaj sro s dph.

Hodiny, šálka

Vlastne prestáva byť tajomstvom, že touto cestou http://play.iprima.cz/moto-cestou-necestou sa v súčasnosti vydáva stále viac podnikateľov. Tých začínajúcich, ale aj skúsených. Skrátka tých, ktorí sa chcú primárne začať zaoberať obchodnými príležitosťami a administratíve či úradom pritom venovať v rámci možností čo najmenej času. Pri kúpe predzaloženej spoločnosti sa kupujúci stáva jej spoločníkom a konateľom už za pár dní a následne mu už nič nebráni v tom, aby so zakúpenou firmou začal podnikať.

Väčšina predzaložených spoločností v ponuke je už takisto zaregistrovaná pre DPH a na daňovom úrade. To so sebou následne prináša niekoľko výhod:

  • Pri registrácii firmy na daňovom úrade nehrozí pridelenie zábezpeky (ktorá môže byť v iných prípadoch dosť vysoká) a takisto je napríklad možné odrátať si z prvotných firemných investícií DPH.

Papierové peniaze, mince

Okrem toho, že je takto založená firma registrovaná pre DPH, tak prešla riadnym založením. Čo znamená, že je platne zapísaná v obchodnom registri, má pridelených niekoľko najčastejších živnostenských opatrení a z hľadiska finančnej úspory je určite výhodou, že pri jej zakladaní už bolo splatené základné imanie v minimálnej výške 5 000 EUR.