Produkty

Stav životného prostredia sa týka aj nás. A aj stav našich odpadových potrubí.

Na ochranu životného prostredia sa kladie väčší a väčší dôraz. Nejde len o globálne otepľovanie, ale aj o to, že produkujeme čoraz viac odpadu. Zároveň aj ľudí je oveľa viac ako v minulosti a toto číslo neustále rastie. Nápor na odpadový manažment preto silnie. Mestá už nemajú niekoľko tisíc obyvateľov ako kedysi. Dnes to samé mesto ich má niekoľko desiatok tisíc. Keď sa pozrieme na danú problematiku nielen z pohľadu tuhého komunálneho odpadu, ale aj z hľadiska odpadových vôd, aj tam spozorujeme nárast.

Kanal

Sieť kanalizačného potrubia sa nemení tak často. V niektorých mestách nájdeme častokrát potrubia, ktoré tam kládla ešte generácia ďaleko pred nami. A táto istá kanalizácia skonštruovaná pôvodne pre počet obyvateľov z minulého storočia musí teraz čeliť náporu odpadových vôd vyprodukovaných niekoľkonásobne väčším počtom obyvateľov. Nebol by to ani tak veľký problém, ak by sa všetci snažili pristupovať aj ku kanalizačným odpadom zodpovedne. Ale poznáte to. Každému z nás nejaký ten zvyšok jedla občas vykĺzne a ťažkú hlavu si z toho nerobíme. Stane sa to však aj nabudúce a ďalší raz. Aj vlasy z odtoku sa nám nie vždy chce vyberať a hádzať do koša. Vlhčené utierky po použití logicky z hygienického hľadiska spláchneme v záchode. Všetky tieto chybné kroky ale vedú k takým situáciám, keď už potrubie nebude schopné toto všetko absorbovať.

Odtok

Nejde ani tak o to, že sa odpad omylom dostane do voľnej prírody. Ide skôr o samotné potrubie. Keby sme sa pozreli do jeho vnútra, našli by sme na jeho stenách množstvo špiny, nánosov mastnoty, nečistôt, ktoré sa ukladajú, ukladajú, až úplne prietok zablokujú. Tlak pritekajúcej vody je väčší a väčší, až nakoniec neudržiavané potrubie môže prasknúť. Vtedy môže špinavá voda presiaknuť aj do okolia a kontaminovať ho. Nečakajte, kým sa to stane aj vám. Pravidelná údržba je zárukou dobre fungujúcej kanalizácie a tým pádom aj lepšieho životného prostredia. Krtkovanie Malacky AB-krtkovanie, je profesionálne čistenie kanalizácií, ktoré vám toto všetko zabezpečí. Neváhajte a objednajte si ich aj vy.